BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM VE SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN K

Buradaki bilgilerden daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız lütfen www.psikolojist.net sitesini ziyaret ediniz.

 

BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM

SUNUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM

1.       -Kurucusu Bruner’dir.

2.       Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır.

 

3.       İlke, kavram ve genellemelere öğrenci ulaşır.

 

4.       Tümevarım (özel kurallardan genel kurallara ulaşmak) yaklaşımı kullanılır.

5.       Derslerin etkinlik bölümünde kullanılır.

6.       Kavrama, uygulama, analiz, sentez gibi hedef alanlarının kazandırılmasında önemlidir.

 

7.       - Öğrencinin merak ve keşfetme isteği harekete geçirilir. Öğrencinin bilgiye araştırma, inceleme ve problem çözme yoluyla ulaşması sağlanır.

1.       -Kurucusu Asubel’dir.

2.       Öğretmenin düzenlediği, merkezde olduğu ve öğrencinin de kısmen aktif olduğu bir yaklaşımdır.

3.       İlke, kavram ve genellemeler öğretmen tarafından sunulur.

4.       -Tümdengelim (genel kuraldan özel kurallara ulaşma) yaklaşımı kullanılır.

5.       Derslerin giriş bölümünde kullanılır.

6.       Soyut konuların ve kavramların öğretilmesinde kullanıldığı için ilköğretimin 5. sınıfından itibaren kullanılması önerilir.

7.       - Öğrenciye hazır bilgiler anlamlı olarak aktarılır. Öğrenme konuları öğretmen tarafından anlamlı yapı  bütünlüğüne dönüştürülerek öğrencilere aktarılır.

 

Her iki yaklaşımda öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katımı gerektirir. İki yaklaşımda da öğrencilerin ön öğrenmeleri harekete geçirilir ve yeni öğrenme konularıyla ilişkilendirilir. Yine her iki yaklaşımda bilişsel özellik taşır ve anlamlı öğrenmenin oluşturulması sağlanmaya çalışır.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !